Konceptuell Blackjack Mastery för vanliga människor

Konceptuell Blackjack Mastery för vanliga människor

Det kan ta upp 50 timmars studier och träna för att lära sig ett korträkningssystem, och det kan ta upp till 100 timmar att lära sig de rätta strategierna för att slå, stå, fördubbla, dela upp och överlämna i en viss typ av blackjack. Så snart du byter till en annan blackjack-variation, är det mesta av den kunskapen värdelös, och du måste börja om från början om igen. Vanliga människor har inte den här typen av ledig tid att ägna sig åt blackjack. I stället vill de lära sig att spela ganska anständigt utan att nödvändigtvis behöva veta hur man spelar perfekt. Ett begreppsmässigt tillvägagångssätt är nyckeln till att maximera effektiviteten när du lär dig ett spel som blackjack, så vi ska beskriva ett sådant tillvägagångssätt här.

Här är de viktigaste sakerna du behöver veta. Först och främst är de svaga återförsäljarkorten i blackjack två till sex, och om din återförsäljare har ett av de korten som visas, är han eller hon ganska trolig att gå. Det innebär att du borde minimera dina chanser att gå på byst samtidigt som du maximerar din aggression när du har chans att dubbla eller dela upp. Vissa tillämpningar av denna princip inkluderar stående på hårda totaler om 12 eller högre och fördubbling med mjuka händer ofta när de vänder mot ett svagt återförsäljare kort.

Den andra ideen du behöver veta är att de starka återförsäljarkorten är sju genom ess, men ess och tio är starkast överlägset. Mot dessa starka kort måste du vara mycket försiktig med att fördubbla aggressivt, och du borde verkligen bara göra det när du har totalt 10 eller 11. Även då borde du dubbla med totalt 10 när du står inför ett ess eftersom du borde mycket enkelt köra in i en blackjack.

Med denna information som grund, här följer några allmänna principer som följer. Ställ alltid med mjuka händer på 18 och upp eller hårda händer på 17 och uppåt. Slå alltid mot starka återförsäljare kort tills du har minst 17 för hårda händer och 18 för mjuka händer. Ge aldrig upp, om du inte har en hård 16 mot en ess eller en tio. Se också till att du alltid delar ess och åttor och att du aldrig dela tiotals eller fem. En hård 16 är den värsta summan du kan ha, och det gör det enkelt att komma ihåg när man ska ge sig upp.

admin