Dubbla strategier i Blackjack

Dubbla strategier i Blackjack

När det gäller blackjack börjar spelarna lära sig att slå och stå och de grundläggande idéerna om hur man försöker få en bättre hand än återförsäljaren. Nästa strategiska alternativ de lär sig om är fördubbling, och att lära sig att dubbla korrekt kan lägga till en bra chans av chans och någon spelares winrate. Det finns två sätt att lära sig fördubbla, och om du planerar att spela flera typer av blackjack är en väg väldigt bättre än den andra. Vi vill presentera båda dessa metoder här och visa dig varför förstå den matematiska grunden för fördubbling är överlägsen.

Den första metoden är att bara försöka memorera alla tider som du ska dubbla med hjälp av diagram och andra typer av bilder. Problemet med detta tillvägagångssätt är att det inte bygger någon förståelse för varför fördubbling fungerar eller hur man ska räkna ut när det är rätt spel på egen hand. När du sedan flyttar till en annan typ av blackjack måste du lära dig en helt ny fördubblingsstrategi, eftersom reglerna är olika och rätt tid att dubbla är annorlunda. Detta är extremt ineffektivt och lär dig inte något väsentligt om spelet.

Den andra metoden är att titta på den matematiska grunden för fördubbling. När du gör det kan du få en bättre känsla för när du ska dubbla baserat på villkoren för handen du har och spelet du spelar, och du är mycket mer adaptiv när du spelar på det här sättet. Det finns några faktorer som handlar om huruvida du kan dubbla eller inte, men den allmänna tanken är att du har en så stor fördel över dealern som träffar exakt en gång skulle ge dig en vinst. När det händer dubblar du din genomsnittliga vinst genom att fördubbla insatserna med det här alternativet.

De faktorer du behöver tänka på när du fördubblar är din totala, oavsett om du har en mjuk eller hård total, det kort som återförsäljaren visar och några speciella regler för den typ av blackjack du spelar. Att ha totalt tio eller elva är ofta tillräckligt för sig att dubbla mot nästan vilket som helst återförsäljarkort, och det är ofta tillräckligt med dubbelt så att ha en mjukt totalt 13-17 mot ett svagt återförsäljareskort. Utan det kommer det ner till uppgifterna om situationen och spelet du spelar.

admin