De fyra typerna av pokerhänder

De fyra typerna av pokerhänder

Hur man ska spela en pokerhand beror på många faktorer och det är detta som gör poker till ett populärt spel. Arten av motståndarens spel och pottenens odds är några faktorer som pokerspelare överväger. Den viktigaste faktorn är dock vilken typ av hand spelaren får. Det är vanligt att klassificera pokerhänder i fyra typer, nämligen stängda händer, starka händer, marginella händer och svaga händer. Olika strategier föreslås för varje handtyp.

Stängda händer är de händer som är nästan säkra att vinna. Om du efter att ha öppnat floppen har du tre drottningar och två av två i Texas Hold’em, skulle det betraktas som en blockerande hand. Vid den tiden bör din strategi vara att göra båten så stor som möjligt. Därför bör du undvika att spela aggressivt och se till att ett större antal spelare förblir i satsningarna så länge som möjligt. Håll bara fingrarna korsade så att ingen har en bättre blockerande hand.

Starka händer är händer som har potential att bli vinnande händer när spelet utvecklas, men når inte stängda händer. Ett ess och kungspridning är en stark hand innan man öppnar floppen. Med starka händer måste du spela aggressivt från början med omedelbara ökningar och tvinga spelare att dra sig tillbaka innan gemenskapskorten öppnas. Om spelare med marginella händer vill stanna kvar och titta på floppen måste de betala ett pris och ta onödiga risker. Om de får spela billigt, efter floppen kan deras marginella händer bli starka och trycka på den. Om du när som helst känner att din första starka hand har blivit marginell, växla sedan till strategin för marginella händer.

De marginella händerna är kanske de svåraste att spela. Ett första par av domkrafter är en marginell hand eftersom det finns möjlighet att få ett fullt hus eller fyra av ett slag men en fjärrkontroll. Du måste bara ange med marginella händer om kostnaden är låg. Till exempel, om insatserna inte har varit aggressiva och du kan gå med minsta insats. En annan gång du kan komma in med marginella händer är när alla spelare har kontrollerat under en satsningsrunda. Om du är bland de efterföljande spelarna och många spelare har gått i pension är det en annan möjlighet att komma in med en marginell hand. Svaga händer bör inte spelas alls. Sådana händer har litet hopp om att vinna, även med rimligt möjliga community-kort. Därför är det dumt att stanna i satsningarna bara för att se floppen, ett misstag som lösa spelare ofta gör. Om du fortsätter att satsa på svaga händer kommer du att befinna dig i en position där du har en stark hand men otillräcklig balans. Och sedan förbannar du dig själv för att du har förlorat dina medel.

admin